O Programa de Doutoramento en Ecosistemas Terrestres, Uso Sostible e Implicacións Ambientais forma a doutores/as nos ámbitos da agrobiología ambiental, as relacións adoito-planta, a edafoloxía e a ecoloxía, incluíndo liñas de investigación nas que se relacionan o chan e os organismos vivos, cunha especial incidencia na relación adoito-planta, e que se centran fundamentalmente no estudo e análise dos ecosistemas terrestres abarcando tanto o ámbito agrícola como natural, e na selección de solucións a problemas relacionados nas áreas relativas a ecosistemas terrestres, uso sostible e implicacións ambientais.

 

Aliñamento con Liñas de Especialización

 1. Medioambiente

 

Temáticas das Liñas de Especialización

– Auga e Solo. Protección dos recursos hídricos
– Calidade da auga e os seus ecosistemas
– Georrecursos das augas para a sustentabilidade territorial e o desenvolvemento rural
– Cambio climático e recursos hídricos
– Conservación da biodiversidade en ecosistemas de auga doce
– Calidade biolóxica ambiental
– Conservación de espazos protexidos

Liñas de investigación

 • Ecoloxía do solo
 • Calidade, contaminación e recuperación de solos
 • Degradación física de chans, erosión hídrica, repelencia á auga do solo
 • Aspectos biogeoquímicos de acidificación de solos e augas
 • Estudo do modo de acción de metabolitos secundarios de orixe vexetal
 • Interaccións bióticas, invasións biolóxicas e conservación
 • Relacións químicas entre plantas e microorganismos
 • Mellora xenética de especies vexetais
 • Biodiversidade e bioindicación en liques
 • Ecofisiología vexetal, tensión e especies invasoras
 • Taxonomía e faunística, avaliación do impacto ambiental

 

Interese Académico, Científico e Profesional

– Programa de doutoramento único no Sistema Universitario de Galicia
– Mención de Calidade cara á Excelencia. Ministerio de Educación. Curso Académico 2006/2007 e seguintes
– Programa de doutoramento colaborador con Misión Biolóxica de Galicia (CSIC)

 

Máis información