Publicación dos premios concedidos na II Edición dos Premios do Campus Auga

Resolución do 13 de decembro de 2019 pola que se publica a relación de premios concedidos na II Edición dos Premios de investigación, transferencia e divulgación científica do campus da Auga da Universidade de Vigo.

Por resolución reitoral do 31 de outubro de 2019 publicouse a lista definitiva de solicitudes admitidas e excluídas a trámite na convocatoria da II Edición dos Premios de Investigación, transferencia e divulgación científica do Campus da Auga da Universidade de Vigo.