03/10/2014: Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Universidade de Vigo para a construción e desenvolvemento do Centro do Campus Auga no Campus de Ourense.

14/03/2014: Protocolo de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Universidade de Vigo para a implantación e desenvolvemento do Plan Estratéxico.

21/11/2013: Acordo do Consello da Xunta de Galicia polo que se autoriza o inicio do proceso de especialización na Universidade de Vigo, do Campus Auga no Campus de Ourense.

28/08/2013: Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura. Educación e Ordenación Universitaria e a Universidade de Vigo para a implementación de iniciativas previstas no Plan de Acción do Plan Estratéxico do Campus Auga.

01/02/2013: Plan Estratéxico e Plan de Acción do Campus Auga da Universidade de Vigo.

04/09/2012: Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Universidade de Vigo para elaborar o Plan Estratéxico do Campus Auga (Ourense) e o programa de necesidades funcionais e usos da futura sede.

30/08/2012: Acordo do Consello da Xunta de Galicia polo que se autoriza a sinatura de Convenio de Colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Universidade de Vigo para elaborar o Plan Estratéxico do Campus Auga (Ourense) e o programa de necesidades funcionais e usos da futura sede.