REDAS Nº4. Ano 2020

REDASRevista de Dereito, Auga e Sustentabilidade– é unha publicación internacional electrónica de contido xurídico e periodicidade anual especializada en auga, medio ambiente e desenvolvemento sostible. Xestionada dende a Facultade de Dereito, xorde como foro de intercambio de coñecementos xurídicos entre profesionais especializados en recursos hídricos.

REDAS é un resultado da actividade académica da Rede de Excelencia de Estudos Xurídico-Marítimos (REDEXMAR). Clave: ED431D 2017/15.

INDEXACIÓN: