O obxectivo é orientar ao estudantado do sur de Galicia sobre o seu futuro universitario e dar a coñecer a investigación que se está a realizar no marco do Campus Auga. Neste sentido, persoas dos decanatos e das direccións dos centros universitarios do campus de Ourense, presentan as diferentes titulacións que oferta a Universidade de Vigo neste campus e as súas saídas profesionais. 

Así mesmo, diverso persoal docente e investigador organizan sesións teóricas e prácticas nas súas instalacións e laboratorios para dar a coñecer a investigación que se está a realizar.

Programas das Xornadas de portas abertas

Ver, no edificio do Campus Auga, o xerador de ondas Eólice en funcionamento, é un dos atractivos das Xornadas de Portas Abertas