Título de grao que ofrece unha aproximación científica e tecnolóxica á industria alimentaria, abarcando todo o proceso de elaboración dos alimentos, desde a obtención das materias primas ata o proceso de distribución e venda, incluíndo ademais a produción, conservación e control de calidade, tanto dos alimentos como das instalacións onde estes manipúlanse e almacénanse.

 

Área de Actividade Formativa

 • Principal: Alimentación
 • Relacionada: Medioambiente, Xestión da Agua

Itinerarios Formativos

 • Industrias alimentarias
 • Industrias vitivinícolas

Mención

 • Enoloxía

 

Interese Académico, Científico e Profesional

Título de grao único no Sistema Universitario de Galicia.
Itinerarios formativos compartidos con Enxeñería Agraria e Ciencias Ambientais que ofrecen a posibilidade de obter dous títulos de grao en áreas de coñecemento afíns combinando materias.
Posición Shangai Ranking. Academic Ranking of World Universities: Tramo 51-75.

 

Inserción Laboral

Ámbito Profesional

 • Desenvolvemento e innovación de procesos e produtos alimentarios
 • Xestión e control de calidade de procesos e produtos alimentarios
 • Seguridade alimentaria
 • Asesoría legal, científica e técnica alimentaria
 • Lexislación e normalización alimentaria
 • Comercialización e mercadotecnia de alimentos
 • Servizos de nutrición e dietética

Ocupación

 • Biotecnólogo/a de alimentos
 • Técnico/a de industria alimentaria
 • Encargado/a de producción y de elaboración de nuevos productos y procesos alimentarios
 • Dirección y control de la producción industrial de alimentos
 • Técnico/a de laboratorio de servicio alimentario
 • Técnico/a en análisis de alimentos y sensorial
 • Técnico/a de control de calidad del alimento
 • Inspector/a, auditor/a de calidad alimentaria
 • Enólogo/a

 

Máis información