Título de grao que ofrece formación en coñecementos científicos e tecnolóxicos vinculados coa actividade agrícola-alimentaria e paisaxística, facultando para proxectar, executar e dirixir instalacións e explotacións comprendidas nas ramas agrícola, da industria de transformación de produtos alimentarios, e no campo da hortofruticultura e a xardinería, incidindo nos mecanismos de control de calidade e seguridade, así como na viabilidade das mesmas.

 

Área de Actividade Formativa

  • Principal: Medioambiente
  • Relacionada: Alimentación, Xestión da Agua

Mención

  • Industrias Agrarias e Alimentarias
  • Hortofruticultura e Xardinería

 

Interese Académico, Científico y Profesional

Habilita para o exercicio da profesión regulada de enxeñeiro/a técnico agrícola.
Itinerarios formativos compartidos con Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos e Ciencias Ambientais que ofrecen a posibilidade de obter dous títulos de grao en áreas de coñecemento afíns combinando materias.
Posición Shangai Ranking. Academic Ranking of World Universities: Tramo 401-500.

 

Inserción Laboral

Ámbito Profesional

  • Tecnoloxía, procesado de produtos e control de calidade e seguridade agroalimentarias.
  • Enxeñería rural e proxectos de industrias agrarias e alimentarias.
  • Xestión de empresas e comercialización de produtos agroalimentarios.
  • Xardinería, planificación de territorio e paisaxismo.

Ocupación

  • Enxeñeiro/a técnico agrícola

 

Máis información