Perfil do programa de estudos

O turismo de saúde é un sector de alta rendabilidade e que actualmente se estende cada vez máis, o que está a demandar profesionais capacitados para o desenvolvemento de actividades nas que se procura experiencias persoais orientadas a mellorar o benestar, e elevar a calidade de vida dos usuarios.

Ámbito profesional

As persoas especialistas en Termalismo e Spa estarán capacitadas para prestar servizos diferenciados en estancias termais e en SPAs, así como para desenvolver un perfil específico na promoción de liñas de investigación vencelladas coa salutogenesis pola auga.

Modalidade de estudo

 • Mixta (presencial e virtual)
 • Duración: 360 horas.
  • Docencia teórica virtual: 180 horas
  • Traballo fin de especialización: 90 horas
  • Prácticas en empresa: 90 horas

Centros colaboradores de prácticas:

 • Escola de Enfermaría de Ourense (Sergas)
 • BeOne Ourense
 • Fundación Neuroburgas
 • Balneario Baños de Molgas
 • Balneario de Cortegada
 • Termas de Outariz
 • Termas de Prexigueiro
 • Talaso Atlántico

Perfil de ingreso

 • Persoas graduadas universitarias interesadas en obter unha capacitación especializada en termalismo e hidroterapia
 • Profesionais directamente relacionados coa especialidade do título que reúnan os requisitos legais para cursar estudos universitarios e que acrediten un mínimo de 3 anos de experiencia profesional