Liña de especialización Principal

 • Xestión da Auga

Liña relacionada

 • Medioambiente

Interese académico, científico e profesional

Oferta formativa innovadora que sintetiza competencias múltiples para capacitar a novos profesionais do patrimonio cultural.

Oferta a modalidade de estudo semipresencial.

Actualización continua do plan de estudos (reformas en 2018 e 2020 aprobadas polo Ministerio de Educación).

Inserción laboral

Ámbito profesional

 • Redacción de proxectos de intervención no patrimonio cultural de acordo coa lexislación específica
 • Catalogación do patrimonio cultural inmoble
 • Cartografía do patrimonio cultural
 • Análise, depurado e interpretación de información xeográfica, así como o seu almacenamento en bases de datos, en función de requisitos técnicos para o inventario e documentación dun proxecto de intervención
 • Prospección superficial do subsolo do patrimonio cultural inmoble
 • Avaliación e valoración dos aspectos multifactoriales do patrimonio cultural conforme a criterios de uso social
 • Accións de intervención en bens culturais en risco de alteración

Ocupación

 • Técnico de xestión de recursos patrimoniais
 • Cartógrafo, especialista en tecnoloxías da información xeográfica
 • Documentalista