O Programa de Doutoramento en Protección do Patrimonio Cultural forma a doutores na xestión e conservación do patrimonio cultural, nas súas diferentes formas (patrimonio cultural moble, inmoble, intanxible) e desde diferentes disciplinas, historia, historia da arte, xeografía, arqueoloxía, química, física, bioloxía, xeoloxía, arquitectura, enxeñaría. Por tanto, só desde esta perspectiva multidisciplinar é posible afrontar a investigación sobre o patrimonio con o obxecto de protexelo e conservalo.

Este programa pretende dar resposta a a actual demanda de formación de carácter investigador por parte dos colectivos implicados na protección do patrimonio, agrupando todas as disciplinas posibles que participan ou contribúen a a protección do patrimonio nun marco común de encontro, intercambio e colaboración na formación superior.

Liña de especialización principal

 • Xestión da Auga

Liña relacionada

 • Medioambiente

Sinerxías entre liñas do doutoramento e temáticas de especialización

Xestión da Auga

Liñas de investigación do doutoramento

 • Valoración, xestión e difusión do patrimonio cultural
 • Patrimonio histórico-artístico e urbanismo
 • Territorio e paisaxe histórica

Temáticas liña de especialización

 • Patrimonio natural, material e inmaterial da auga e o seu aproveitamento na ordenación e desenvolvemento do territorio

Medioambiente

Liñas de investigación do doutoramento

 • Ambiente e patrimonio: cambio climático, biodiversidade e biodeterioro
 • Patrimonio natural: xeodiversidade, áreas protexidas e desenvolvemento sustentable
 • Xeotecnoloxías aplicadas ao patrimonio
 • Lexislación e xurisprudencia do patrimonio cultural

Temáticas liña de especialización

 • Conservación de espazos naturais protexidos, acuíferos e ecosistemas de auga doce
 • Investigación aplicada sobre augas termais e mineromedicinales

Interese académico, científico e profesional

Programa de doutoramento interuniversitario da Universidade de Vigo (Coordinación) con Universidade de Santiago de Compostela e Universidade da Coruña

Programa de doutoramento que dá continuidade formativa aos egresados dos másteres de orientación afíns a este programa que pertencen ao Sistema Universitario de Galicia como son:

 • Máster en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos;
 • Máster en Arquitectura da Paisaxe Juana de Vega;
 • Máster en Xeoinformática;
 • Máster en Edificación Sustentable;
 • Máster en Rehabilitación Arquitectónica;
 • Máster en Arquitectura;
 • Máster de Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas;
 • Máster en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural;
 • Máster en Historia, Territorio e Recursos Patrimoniais

Programa de doutoramento colaborador con Universidade de Cádiz e Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, co Máster Interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade (Universidade de Vigo) e co Máster en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde (Universidade de Vigo).