Como competencias distintivas do seu dominio de coñecemento, que representan a agregación estratéxica singular do potencial de excelencia da súa actividade de docencia e investigación: Alimentación, Medioambiente e Xestión da auga.


Alimentación

Coñecemento especializado na xeración e promoción de alimentos e produtos alimentarios de alto valor engadido, funcionais, seguros e de calidade diferenciada, no que se promove un uso sustentable do consumo de auga, que contribúe á mellora da competitividade e impulso da innovación do sector agroalimentario, e que facilita o acceso a unha dieta saudable adecuada para cada idade e condición fisiológica.

Temáticas

 • Investigación, desenvolvemento e innovación na produción, elaboración e conservación de alimentos
 • Calidade e seguridade dos alimentos
 • Competitividade e innovación da industria de produción de alimentos
 • Sustentabilidade ambiental na industria alimentaria

PALABRAS CHAVE

Innovación en alimentos, Calidade alimentaria, Seguridade alimentaria, Produción de alimentos, Sustentabilidade ambiental da industria alimentaria, Dieta saudable


Medioambiente

Coñecemento especializado na protección e conservación do medioambiente, o seu impacto na calidade e distribución dos recursos, en especial os recursos hídricos, que se orienta cara ao desenvolvemento de novos ou mellorados sistemas de xestión ambiental e á aplicación de prácticas agrícolas que aseguren a sustentabilidade da produción agraria, para contribuír ao mantemento dos ecosistemas, fortalecendo a súa capacidade de adaptación aos efectos do cambio climático.

Temáticas

 • Auga, solo, flora e fauna. Protección dos recursos naturais
 • Cambio climático, ciclo hidrolóxico e recursos hídricos
 • Calidade biolóxica ambiental, calidade da auga e avaliación de sistemas agrarios
 • Conservación de espazos naturais protexidos, acuíferos e ecosistemas de auga doce
 • Investigación aplicada sobre augas termais e mineiromedicinais

PALABRAS CHAVE

Auga e solo
Calidade da auga
Impacto ambiental
Cambio climático
Conservación da biodiversidade
Ecosistemas agrarios


Xestión da auga

Coñecemento especializado na xestión de recursos hídricos, que desde un enfoque multi-disciplinar e atendendo á diversidade de perspectivas dos distintos elementos vinculados coa auga, promove a xestión coordinada e equitativa da auga, a terra, e os recursos relacionados, para maximizar o benestar social e económico. Esta xestión integral inclúe os aspectos legais, empresariais, turísticos e patrimoniais, sen que a formulación de solucións aos problemas hídricos e de desenvolvemento comprometa a sustentabilidade dos ecosistemas para o futuro.

Temáticas

 • Réxime xurídico da auga
 • Economía circular e loita contra o cambio climático
 • Recursos hídricos e eficiencia económica
 • Termalismo, turismo e auga
 • Patrimonio natural, material e inmaterial da auga e o seu aproveitamento na ordenación e desenvolvemento do territorio

PALABRAS CHAVE

Xestión de recursos hídricos
Réxime xurídico da auga
Economía circular
Termalismo
Turismo e auga
Patrimonio da auga