O Campus Auga foi a primeira iniciativa de especiazación dun campus non central do Sistema Universitario de Galicia (SUG). A posta en marcha deste proxecto supuxo para o Campus de Ourense ser un espazo científico pioneiro no proceso de especialización e cumprir o obxectivo de promover a súa singularidade e diferenciación mediante a potenciación das súas capacidades, o fomento das colaboracións estratéxicas e o aproveitamento dos recursos da contorna próxima.

Ao comezo do proceso de especialización do Campus Auga aprobouse o Plan Estratéxico, cuxo enfoque principal dirixíuse a:

  • Asentar o Campus Auga como líder recoñecido en educación, investigación e transferencia de resultados no relacionado coa auga
  • Lograr un maior intercambio de coñecemento e innovación con comunidades locais, rexionais (eurorrexionais), estatais e internacionais relevantes
  • Alcanzar unha maior capacidade para conseguir financiamento sustentable en apoio a funcións cruciais como educación, investigación, internacionalización, servizos de extensión e comercialización de tecnoloxía