Inicio

 

Investigación

Os grupos de investigación son a unidade básica de referencia na estruturación da actividade de I+D+i no Campus Auga, e concíbense como un elemento fundamental para potenciar e fortalecer a súa actividade científica especializada en temáticas da auga desde unha perspectiva multidisciplinar.
 

 

 

 

Docencia

O Mapa de Titulacións do Campus Auga configura unha oferta académica actualizada de elevada calidade e potencial interese, integrada por 6 títulos de grao, 4 títulos de mestrado, 1 curso de especialista internacional universitario e 4 programas de doutoramento.
 

 

 

 

Divulgación

Difundimos e facilitamos o acceso ao coñecemento xerado no Campus Auga, ademais de poñelo en valor e promover a súa aplicabilidade.
 

 

 

 

 

O Campus Auga é un proxecto da Universidade de Vigo, que conta co apoio da Xunta de Galicia, e representa unha oportunidade para establecer no campus de Ourense un campus líder en temáticas da auga, con capacidade para expandir a súa plataforma de investigación e innovación e para obter novas fontes de financiamento que aseguren o seu papel na comunidade internacional de educación superior e garanta a súa sustentabilidade a longo prazo