Laboratorios de investigación

 • Laboratorio de Enxeñaría Química I
  Grupo de Investigación Enxeñaría Química
 • Laboratorio de Enxeñaría Química II
  Grupo de Investigación Pranta, Solo e Aproveitamento de Subprodutos
 • Laboratorio de Enxeñaría Química III
  Grupo de Investigación Biotecnoloxía Industrial e Enxeñaría Ambiental
 • Laboratorio de Biotecnoloxía Industrial e Enxeñaría Ambiental
  Grupo de Investigación Biotecnoloxía Industrial e Enxeñaría Ambiental
 • Laboratorio de Nutrición e Bromatoloxía
  Grupo de Investigación Investigacións Agrarias e Alimentarias
 • Laboratorio de Tecnoloxía dos Alimentos
  Grupo de Investigación Enxeñaría Química 4
 • Laboratorio de Edafoloxía e Química Agrícola
  Grupo de Investigación Pranta, Solo e Aproveitamento de Subprodutos
 • Laboratorio de Física da Terra
  Grupo de Investigación Environmental Physics Laboratory
 • Laboratorio de Arqueoloxía
  Grupo de Investigación Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio
 • Laboratorio de Linguaxe e Sistemas Informáticos
  Grupo de Investigación Laboratorio de Informática Aplicada
 • Laboratorio de Hidráulica
  Grupo de Investigación Pranta, Solo e Aproveitamento de Subprodutos
  Grupo de Investigación Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio

Planta Piloto de Industrias Agroalimentarias

Espazo destinado a labores de investigación e docencia, relacionadas coas industrias alimentarias

Centros de apoio

A maiores de poder contar coa rede investigadora do conxunto da Universidade de Vigo, queremos poñer a enfasé na colaboración e apoio que recibimos do CACTI e do CITI.

CACTI

Centro de Apoio Científico e Tecnolóxico á Investigación (CACTI)

Constitúe a nosa aposta pola investigación básica e aplicada de calidade no ámbito nacional e internacional desde 1991. Entre os seus obxectivos está a adquisición, xestión e utilización centralizada de grandes equipamentos coa vocación de proporcionar apoio científico e tecnolóxico tanto a membros da comunidade universitaria como a Organismos Públicos de Investigación (OPIs) no ámbito nacional e internacional e entidades persoais de nosa contorna.

CITI

Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI)

O CITI busca potenciar o desenvolvemento da I+D+i nas empresas mediante a creación de espazos de colaboración para favorecer e transferir coñecemento desde a universidade ao tecido empresarial a través de proxectos conxuntos de I+D+i relacionados co ámbito agroalimentario, biotecnoloxía, enerxía, medio ambiente e tecnoloxías da información.