Os grupos de investigación son a unidade básica de referencia na estruturación da actividade de I+D+i no Campus Auga, e concíbense como un elemento fundamental para potenciar e fortalecer a súa actividade científica especializada en temáticas da auga desde unha perspectiva multidisciplinar. Para iso, o Campus Auga conta con 22 grupos de investigación, 9 no medio ambiente, 4 en alimentación, 8 en xestión da auga e 1 grupo de investigación en Tecnoloxías Intelixentes, e ademais con 1 estrutura supragrupal.

Alimentación

Medioambiente

Xestión da Agua

Tecnoloxías intelixentes