O Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria forma a doutores que desenvolven a súa actividade de I+D+i nos diversos elos da cadea alimentaria, desde a produción primaria de materias primas aos últimos avances en procesado de alimentos ou en biotecnoloxía, pasando pola calidade e seguridade alimentaria.

Preténdese garantir unha formación integral e multidisciplinar que lles permita aos futuros titulados desenvolver e implementar novas tecnoloxías en o sector agroalimentario, así como xerar novos produtos e/ou a valorización dos que actualmente existen no mercado, capacitándoos cunha excelente preparación científica e madurez profesional para liderar e colaborar en actividades de I+D+i do sector científico-profesional da alimentación.

Liña de especialización principal

 • Alimentación

Liña relacionada

 • Medioambiente

Sinerxías entre liñas do doutoramento e temáticas de especialización

Alimentación

Liñas de investigación do doutoramento

 • Caracterización e mellora da calidade sensorial (composición aromática) e funcional (perfil polifenólico) dos alimentos
 • Alimentos nutracéuticos
 • Produción e avaliación de antioxidantes naturais
 • Obtención e avaliación de novos ingredientes funcionais
 • Produción, purificación, caracterización e aplicación de encimas microbianas de interese alimentario e ambiental
 • Produción e aplicación de bacterias lácticas probióticas e bacteriozinas
 • Distribución de contaminantes químicos, orgánicos, agrícolas e ambientais na cadea de produción de alimentos.
 • Seguridade alimentaria
 • Revalorización de residuos agroalimentarios
 • Aproveitamento e valorización de materiais residuais e subproductos da industria alimentaria mediante procesos fermentativos

Temáticas liña de especialización alimentación

 • Investigación, desenvolvemento e innovación na produción, elaboración e conservación de alimentos
 • Calidade e seguridade dos alimentos
 • Competitividade e innovación da industria de produción de alimentos
 • Sustentabilidade ambiental na industria alimentaria

MEdioambiente

Liñas de investigación do doutoramento

 • Transporte de agroquímicos e elementos traza no sistema planta-auga-solo
 • Estudo da presenza, distribución e mobilidade de metais pesados e pesticidas en solos
 • Determinación do estado fitosanitario dos cultivos e modelos preditivos de aplicación de tratamentos fitosanitarios
 • Influencia do cambio climático sobre os cultivos e especies autóctonas
 • Desenvolvemento de novos materiais a partir de biomasa vexetal
 • Termalismo e xeotermia
 • Estudo da calidade da auga e modelización de procesos hidrolóxicos en concas forestais

Temáticas liña de especialización medioambiente

 • Auga, solo, flora e fauna. Protección dos recursos naturais
 • Cambio climático, ciclo hidrolóxico e recursos hídricos
 • Calidade biolóxica ambiental, calidade da auga e avaliación de sistemas agrarios
 • Conservación de espazos naturais protexidos, acuíferos e ecosistemas de auga doce
 • Investigación aplicada sobre augas termais e mineiromedicinais

Interese académico, científico e profesional

Programa de doutoramento único no Sistema Universitario de Galicia.

Mención de Calidade cara á Excelencia (Ministerio de Educación) desde o curso académico 2011/2012 e seguintes