Título de grao de perfil xurídico que proporciona un coñecemento global de todas as áreas relacionadas co dereito, achegando a estrutura xeral e os conceptos fundamentais das diversas disciplinas xurídicas.

Son múltiples os temas vinculados coa auga nos que está presente, en maior ou menor medida, o dereito: abastecemento, depuración, saneamento, tratamento de augas residuais, verteduras, potabilización, augas subterráneas, desalinización, reutilización, xestión da auga, planificación hidrolóxica, protección do dominio público hidráulico, concesións de dereitos de uso privativo da auga, servidume, deslindes e modulacións, xestión ambiental, cambio climático, calidade da auga, seca, inundacións, infraestruturas hidráulicas, adxudicacións, xestión tributaria, transvasamentos, biodiversidade, meteoroloxía, minería, dixitalización, usos enerxéticos, usos recreativos, usos industriais, termalismo etc.

Liña de especialización principal

 • Xestión da Auga

Liñas relacionadas

 • Medioambiente
 • Alimentación

Mencións

Dereito da Unión Europea e Desenvolvemento Sustentable

Interese académico, científico e profesional

Posibilidade de cursar o Programa Conxunto de Estudos Oficiais en Administración e Dirección de Empresas e Dereito.

Inserción laboral

Ámbito profesional

 • Xestión, protección e control do dominio público hidráulico
 • Asesoramento na redacción e execución de lexislación
 • Redacción de documentos xurídicos
 • Asesoramento xurídico, laboral, comercial, tributario e administrativo a entidades e persoas físicas
 • Consultoría e auditoría xurídica

Ocupación

 • Avogado especialista en dereito ambiental
 • Asesor xurídico ambiental
 • Consultor xurídico ambiental
 • Avogado tecnolóxico
 • Especialista en protección de datos persoais
 • Responsable de propiedade industrial
 • Técnico en cumprimento normativo