Liña de especialización CAMPUS AUGA

 • Xestión da Auga Termal

Interese académico, científico e profesional

Título de grao do que só hai dous no Sistema Universitario de Galicia.

Posibilidade de cursar o Programa Conxunto de Estudos Oficiais en Turismo e Xeografía e Historia.

No curso 2020/2021 ponse en marcha unha nova simultaneidade académica: Programa de Recoñecemento Mutuo de Estudos en Bachelor of Arts in Cruise Tourism Management (Universidade Hochschule-Bremerhaven – Alemaña) e o Grao en Turismo (Universidade de Vigo).

Inserción laboral

Ámbito profesional

 • Desenvolvemento turístico.
  Deseño e desenvolvemento de plans de desenvolvemento turístico, participación en plans de ordenación e políticas turísticas, planificación e xestión de proxectos de aproveitamento de recursos turísticos
 • Promoción turística.
  Deseño, comercialización e distribución de produtos turísticos
 • Dinamización turística.
  Información, fomento e promoción de vendas de produtos turísticos, investigación de mercados turísticos
 • Consultoría e asesoría.
  Creación de infraestruturas no sector turístico, asesoría a empresas e a entidades con competencia en materias turísticas

Ocupación

 • Responsable de desenvolvemento de destinos turísticos
 • Responsable de planificación e xestión pública de destinos turísticos
 • Promotor de actividades turísticas
 • Responsable de mercadotecnia para produtos e actividades turísticas
 • Xestor de empresas turísticas
 • Director de entidades do sector termal
 • Técnico de aloxamento termal
 • Consultor do impacto do turismo sobre a calidade da auga
 • Especialista en xeoturismo.
 • Axente de desenvolvemento local