Liña de especialización Principal

 • Xestión da Auga

Liña relacionada

 • Medioambiente

Especialidades

Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde

Interese académico, científico e profesional

Título de máster único en o Sistema Universitario Público Español que oferta a modalidade virtual de estudo.

Oferta 300 horas de prácticas en empresas e entidades entre as que se atopan as principais da provincia de Ourense no ámbito do turismo.

Egresados desta titulación están a xestionar Consorcios de Turismo, por exemplo, o da Ribeira Sacra, grupos empresariais como OCA Hotels, Paradores de Turismo, xerencias de destinos turísticos como o da Coruña, servizos turísticos da Axencia de Turismo de Galicia, entre outros.

Coopera directamente con:

 • Rede Intur
  Rede Universitaria de Posgraos en Turismo, que integra a 29 universidades españolas que ofertan Másteres Oficiais de Turismo.
 • Termatalia
  Feira Internacional de Turismo Termal, con gran proxección especialmente en Iberoamérica.
 • Axencia de Turismo de Galicia
 • Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico
 • Cluster de Turismo de Galicia
 • Asociación de Balnearios de Galicia

Posición Ranking Xangai Jiao Tong e no Ranking the Times entre os 400 mellores másteres (ano 2020).

Inserción laboral

Ámbito profesional

 • Xestión pública e privada do turismo
 • Turismo termal e de saúde
 • Turismo interior e rural
 • Turismo de natureza e ecoturismo
 • Dirección e xestión de empresas e actividades turísticas (especialidade Turismo interior e de Saúde)
 • Aproveitamento de recursos turísticos (especialmente de interior e de saúde)
 • Deseño, comercialización e promoción de produtos turísticos
 • Planificación de destinos turísticos e desenvolvemento sustentable
 • Métodos para análise de turismo e influencia de novas tecnoloxías nos ámbitos de consumo de produtos turísticos

Ocupación

 • Dirección de empresas e actividades turísticas (Especialidade Turismo Interior e de Saúde)
 • Responsable de planificación e xestión pública de destinos turísticos
 • Responsable de desenvolvemento de destinos turísticos
 • Responsable de mercadotecnia para produtos e actividades turísticas
 • Emprendimento de actividades turísticas
 • Especialista en xeoturismo
 • Formación e asesoramento no campo turístico
 • Investigación de mercados turísticos
 • Axente de desenvolvemento local