Título de máster en temas relacionados co medioambiente e os procesos involucrados nas industrias alimentarias, que proporciona formación para o desenvolvemento da actividade profesional no correcto manexo e conservación dos recursos naturais e o medioambiente, do que se obteñen as materias primas, como nos diversos elos da cadea alimentaria, incluíndo os últimos avances en procesado industrial ou biotecnoloxía, pasando pola calidade e seguridade alimentaria.

Este título garante unha formación integral e multidisciplinar que permite desenvolver e implementar novas tecnoloxías en o sector agroalimentario, así como o desenvolvemento de novos produtos e a valorización dos que actualmente existen no mercado.

Liña de especialización Principal

 • Medioambiente

Liñas relacionadas

 • Alimentación
 • Xestión da Auga

Especialidades

Ciencias Agrarias e Alimentarias

Ciencias Ambientais

Procesos na Industria Alimentaria

Interese académico, científico e profesional

Título de máster único no Sistema Universitario de Galicia.

Título de máster que dá acceso ao Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria que obtivo a Mención de Calidade cara á Excelencia (Ministerio de Educación), desde o curso académico 2011/2012 e seguintes, e do que forman parte os profesores que imparten docencia no máster.

Recoñecemento de tres especialidades do Máster no Xangai Ranking. Academic Ranking of World Universities. Global Ranking of Academic Subjects (2020):

 • Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos atópase situada entre as 75 mellores do mundo.
 • Ciencias Agrícolas entre as 500 mellores do mundo.
 • Ciencias da Terra entre as 500 mellores do mundo

Inserción laboral

Ámbito profesional

 • Desenvolvemento do sector da produción ecolóxica e sustentable mediante novas estratexias e procedementos que garantan a produción agroalimentaria e o desenvolvemento do binomio alimentación-saúde
 • Optimización e aproveitamento de materias primas para a industria agroalimentaria coa premisa da sustentabilidade ambiental
 • Investigación e desenvolvemento de novos procesos e estratexias na produción e conservación de alimentos que garantan a calidade e seguridade alimentaria
 • Procesado na industria alimentaria para o desenvolvemento e implementación de novas tecnoloxías, así como para a elaboración de novos produtos e/ou a valorización dos que actualmente existen no mercado
 • Control dos procesos de degradación e perda de biodiversidade nos medios edáficos, hídricos e bióticos e da deterioración dos hábitats asociados

Ocupación

 • Biotecnólogo de alimentos
 • Técnico de industria alimentaria
 • Técnico de laboratorio de servizo alimentario
 • Encargado de produción e de elaboración de novos produtos e procesos alimentarios
 • Dirección e control da produción industrial de alimentos
 • Técnico de control de calidade do alimento
 • Técnico de laboratorio de control de calidade alimentaria
 • Técnico en análise de alimentos e sensorial
 • Inspector, auditor de calidade alimentaria
 • Operador ambiental
 • Técnico de medio natural
 • Técnico especialista en impacto ambiental
 • Técnico de control de calidade, seguridade e medio ambiente
 • Técnico en xestión e control da contaminación atmosférica
 • Técnico, experto, especialista en tratamento avanzado de augas
 • Hidrólogo
 • Técnico, experto, especialista en economía circular