O Programa de Doutoramento Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento concíbese como un programa capaz de ofrecer unha formación avanzada e de elevada calidade en temáticas propias do Campus Auga. Deste xeito, e considerando as liñas de especialización do Campus aglutina tres bloques temáticos de investigación: Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento.

O Programa en ASD  expón procesos de ensino-aprendizaxe orientados cara á  formación integral de profesionais,  que estean conectados coa contorna e que sexan valorados socialmente.

Liñas especialización principais

 • Alimentación
 • Medioambiente
 • Xestión da Auga

Sinerxías entre liñas do doutoramento e temáticas de especialización

Liñas de investigación

Auga

 • Réxime xurídico da auga
 • Calidade da auga e os seus ecosistemas
 • Investigación e aplicacións de augas
 • Turismo, patrimonio cultural e auga

Liñas de especialización

 • Xestión da Auga

Liñas de investigación

Sustentabilidade

 • Réxime xurídico do medioambiente e a súa sustentabilidade
 • Produción primaria sostible
 • Xestión sostible
 • Cambio climático e recursos hídricos

Liñas de especialización

 • Medioambiente
 • Xestión da Auga

Liñas de investigación

Desenvolvemento

 • Alimentación e desenvolvemento
 • Dereito, TIC e desenvolvo
 • Desenvolvemento turístico asociado ao patrimonio e á saúde

Liñas de especialización

 • Alimentación
 • Medioambiente
 • Xestión da Auga
 • Tecnoloxías inteligentes
 • Innovación social e educativa

Interese académico, científico e profesional

Programa de doutoramento único no Sistema Universitario de Galicia.

O Programa de Doutoramento Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento (ASD) implantouse no curso académico 2017/2018 como unha das actuacións de orientación estratéxica do Campus Auga. O deseño de este programa de doutoramento responde a a necesidade de consolidar unha oferta formativa diferenciada e especializada nas temáticas propias do Campus Auga (Alimentación, Medio e Xestión da auga), que promova a capacitación integral de profesionais, conectada coas demandas da contorna máis próxima, e que sexa valorada socialmente.

É un programa de doutoramento único no Sistema Universitario de Galicia que na súa formulación tivo en conta os seguintes factores:

 1. A súa localización no marco da provincia de Ourense e a eurorrexión Galicia Norte-Portugal.
  Neste territorio a auga constitúe un recurso distintivo e estratéxico de desenvolvemento económico, social e cultural.
 2. A situación socio-económico actual.
  Neste punto a investigación concíbese como un alicerce fundamental en o avance do coñecemento e a promoción de a competitividade económica e social.
 3. A gran relevancia do seu contexto temático.
  A este respecto cabe destacar que case tres cuartas partes dos empregos no mundo dependen da auga, e que a súa carencia ou os seus problemas de conservación son factores que provocarían limitacións para o futuro crecemento económico. (Informe mundial de Nacións Unidas sobre a valorización de recursos hídricos, A auga e o emprego. Xornada Mundial da auga. Xenebra. 22 de marzo de 2016).
 4. As posibilidades de inserción laboral dos futuros titulados.
  Neste sentido expúxose unha oferta de coñecementos que están relacionados coa demanda profesional, en un empeño en dar resposta a a necesidade de investigadores que lideren actividades e proxectos de I+D+i de todos os sectores relacionados con a auga, tanto no ámbito público como privado.

O Programa de Doutoramento en ASD estrutúrase en tres áreas temáticas: Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento, nas que se inclúen as liñas de investigación desenvolvidas no programa, que están relacionadas coas temáticas das liñas de especialización do Campus Auga: Alimentación, Medio e Xestión da auga.

A posta en marcha do Programa de Doutoramento en ASD realizouse integrando o persoal investigador dos centros de ensino adscritos ao Campus Auga, e fomentado a colaboración específica con outras universidades e institutos universitarios do Norte de Portugal, cos que no marco deste programa de doutoramento formalizáronse convenios de colaboración.

Estes convenios de colaboración subscritos co Instituto Politécnico do Porto (IPP), a Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (UTAD), e o Instituto Politécnico de Bragança (IPB), serviron para favorecer a colaboración no desenvolvemento do Programa, fomentar a matrícula de alumnado, potenciar a participación de investigadores do IPP, UTAD e IPB mediante a dirección e/ou co-dirección de teses asociadas a este Programa, e desenvolver traballo común nas distintas áreas de investigación. A firma destes convenios serviu tamén para integrar estas institucións en a Comisión Académica do Programa Doutoramento, sendo a Universidade de Vigo a única universidade responsable con capacidade para a emisión do título de doutoramento.