Título de grao cun marcado contido multidisciplinar que proporciona aos titulados a formación apropiada para abarcar os problemas ambientais desde diversos ámbitos do coñecemento, como son, coñecer e comprender os fundamentos físicos, químicos e biolóxicos relacionados co medio ambiente e os seus procesos tecnolóxicos, os distintos aspectos da planificación, xestión, valoración e conservación de recursos naturais, así como a análise de explotación de os recursos ambientais en un contexto de desenvolvemento sustentable e a súa relación co clima e o cambio global.

Liña de especialización Principal

 • Medioambiente

Liñas relacionadas

 • Xestión da Auga
 • Alimentación

Mencións

Xestión Ambiental

Procesos Atmosféricos e Clima

Interese académico, científico e profesional

Título de grao único no Sistema Universitario de Galicia.

Itinerarios formativos compartidos con Enxeñaría Agraria e Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos que ofrecen a posibilidade de obter dous títulos de grao en áreas de coñecemento afíns combinando materias.

Inserción laboral

Ámbito profesional

 • Sistemas de xestión da calidade ambiental na empresa e nas organizacións
 • Xestión ambiental na Administración Pública
 • Consultoría e avaliación de impacto ambiental
 • Auditoría ambiental
 • Tecnoloxía ambiental industrial
 • Xardinaría, planificación de territorio e paisaxismo
 • Formación e educación ambiental
 • Xestión do medio natural

Ocupación

 • Técnico, experto, especialista en tratamento avanzado de augas.
 • Hidrólogo
 • Operador ambiental
 • Técnico de medio natural
 • Técnico de control de calidade, seguridade e medio ambiente
 • Técnico especialista en impacto ambiental
 • Técnico en xestión e control da contaminación atmosférica
 • Técnico, experto, especialista en economía circular